iDSC_0132
Så kan du hantera mat och livsmedelsförpackningar från matbutiker om du är orolig för Coronasmitta
KOMMENTAREN Forskare har visat att Coronaviruset kan ”överleva” på olika ytor i dagar. Och enligt CDC kan viruset spridas med små droppar, aerosoler, som lämnar människor när de pratar. Viruset kan dessutom ”överleva” i timmar i aerosoler. Utöver det är alltså viruset extremt smittsamt. Samtidigt verkar många fortfarande tycka, inklusive Livsmedelsverket och andra myndigheter, att viruset inte kan spridas via livsmedel. Det är förvånande.
I en ICA-butik kan man se kassapersonal sitta bakom plexiglas som är till för att skydda dem och deras kunder mot Coronaviruset. På golvet finns markeringar där man kan stå i kön till kassan för att inte komma för nära andra kunder som kan smitta. Handlaren erbjuder sina kunder handsprit i kassan. Allt det är helt i sin ordning.
Men frukt och grönsaker ligger till stor del helt öppet och folk hanterar livsmedelsförpackningar som om de vore sterila – det är de inte.
Många konsumenter gillar att gå runt och känna på frukt och grönt innan de bestämmer sig. Samma sak med livsmedelsförpackningar som kan vara av kartong, plast, eller glas.
Inte nog med det. Handtag på dörrar till kyl och på kundkorgar i matbutiker kan bära på smitta.
Vill man inte vara helt utelämnad åt risken att bli smittad så finns det emellertid enkla åtgärder man kan vidta.
Frukt och grönt ska man självfallet skölja av ordentligt innan konsumtion. Man kan hantera dem som om de vore smittade. Ska man även diska med lite diskmedel? Det kan vara ett alternativ. Det är viktigt att i så fall tänka på att diska så att man inte utsätter sig själv eller andra för risker. Alltså att det inte skvätter och att man bibehåller en god handhygien. Att koka frukt och grönt kan vara ett alternativ för att bekämpa smittan.
När det gäller livsmedelsförpackningar av kartong, plast, och glas, så kan man i regel diska dem med diskmedel eller desinficera dem på annat sätt. Viktigt är att komma ihåg att det, beroende på hur man gör, finns inga garantier för att smittan helt försvinner.
Om det går kan man även ställa dem åt sidan på ett speciellt ställe – en slags karantän för livsmedelsförpackningar – och inte hantera dem förrän efter några dagar. Inte heller här finns det några garantier.
Så här länge tror nämligen forskare att Coronaviruset kan ”överleva” på ytor:
Plast och rostfritt stål: upp till 72 timmar.
Så här skriver man om de resultaten:
”SARS-CoV-2 (alltså Coronaviruset) was more stable on plastic and stainless steel than on copper and cardboard, and viable virus was detected up to 72 hours after application to these surfaces … .”
Kartong: 24 timmar.
Så här skriver man om det resultatet:
“On cardboard, no viable SARS-CoV-2 (Coronaviruset) was measured after 24 hours … .”
Det som kan komplicera saken är att många livsmedelsförpackningar är bestrukna och det finns tryckfärger på dem. Alltså även om förpackningen i sig i stort sett är av kartong så kan ytan på utsidan kanske till största delen vara av plast. Det finns många varianter av detta. Även glasförpackningar har som bekant ofta papper eller plast på utsidan.
Koppar: upp till 4 timmar.
Så här skriver man om det resultatet:
“On copper, no viable SARS-CoV-2 (Coronaviruset) was measured after 4 hours ... .”
KÄLLA: Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1
Minskningen av Coronaviruset på ytor över tid är enligt forskarna exponentiell.
Även om det skulle finnas virus kvar är det inte säkert att det räcker för att utgöra en signifikant risk för att en människa som tar på en sådan yta ska kunna infekteras.
Det är inte heller känt hur stor risken generellt sett är för människor att infekteras via ytor.
Vad man än vidtar för åtgärder så är det viktigt att de har sin grund i den bästa forskningen på området.
LÄS OCKSÅ: How COVID-19 Spreads
När vi nu har forskningsresultat som pekar på att Coronaviruset kan spridas genom vanligt samtal, borde inte personalen i matbutiker då bära munskydd eller andningsskydd?
Det kan i vilket fall inte vara fel om konsumenter gör det. För matbutiker är sannolikt ett av de ställen där Coronasmittan kan spridas på ett effektivt sätt.
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20