Arla behöver snabbt mer kapital
Mejerijätten Arla meddelar att man ska börja sälja obligationer till externa finansiärer. Arla planerar att på så sätt snabbt ta in 1.5 miljarder kronor. Siktet är inställt på förvärv.
 
"Arla har en solid investering i ryggen från våra ägare i Danmark, Sverige och Tyskland, men vi är samtidigt förpliktigade att se till att vi som företag har de bästa och bredaste låne- och finansieringsmöjligheterna när vi ska ut och fullfölja uppköp och investeringar i enlighet med vår tillväxtstrategi", säger Frederik Lotz, koncernekonomidirektör i Arla Foods.
 
Obligationerna ska enligt uppgift noteras på börsen i Luxemburg i Svenska kronor, och har en löptid på fem år.
 
”Vi har valt att ge ut obligationerna i svenska kronor eftersom det finns en mycket effektiv marknad för företagsobligationer i Sverige, som också är en av våra kärnmarknader.”
 
Anledningen till att Arla väljer att ge ut obligationer är att man vill respektera medlemmarnas tidigare beslut att inte förändra ägarstrukturen.
 
”Arlas ägare har tidigare beslutat att Arla ska förbli en kooperativ förening och inte ett aktiebolag med externa investerare som delägare. Utställandet av obligationer stärker Arlas möjligheter att fullfölja sin tillväxtstrategi utan att förändra ägarstukturen", skriver Arla i en kommentar.
 
/FoodMonitor
 

t20