rIMG_2745
För höga halter av bekämpningsmedel i russin från Iran
Livsmedelsverket har i samarbete med Jordbruksverket inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet för bekämpningsmedelsrester i livsmedel upptäckt att ett parti russin från Iran innehåller halter som ligger över gällande gränsvärden. Samtidigt säger Livsmedelsverket att halterna inte innebär någon hälsorisk för konsumenter. Prover på russinen togs i en butik i Uppsala som hör till kedjan Willys.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Jordbruksverket.

t20