j20
SLU lanserar jordgubbs-app
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att man lanserar en webbaserad jordgubbs-app där hobbyodlare ”kan identifiera och rapportera in värdefulla observationer av arter som finns på eller i närheten av jordgubbsplantorna”. Syftet är enligt SLU Målet att ta fram bättre odlingsråd för svenska trädgårdar.
”Jordgubbar är ett älskat inslag i den svenska sommaren och många odlar egna jordgubbar i trädgårdslandet, på balkongen eller på uteplatsen. Men bären och plantorna är inte bara lockande för oss, utan även för andra. Rådjur, fåglar, sniglar, gråsuggor, mögel, och virus, för att nämna några. En del av dessa arter kan kanske även hjälpa till att hålla skadegörare borta", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
– Vi vill veta vilka arter som har störst inverkan på odlingen av jordgubbar i trädgårdar och på balkonger i hela Sverige. Men också vilka andra faktorer som har stor betydelse – till exempel hur tätt plantorna står, vilket substrat de växer på, sorten, plantornas ålder, och väderförhållanden. För att kunna besvara de här frågorna behöver vi hjälp av odlarna, säger René van der Wal, som är gästprofessor i medborgarforskning vid SLU:s institution för ekologi och en av initiativtagarna till projektet, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor
Bilden: jordgubbar. Fotograf: Julio Gonzalez, SLU.

t20