Kammarrätten avslår överklagan om filmer tagna på slakterier
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket nekat utlämnandet av ljudet till vissa filmer som deras officiella veterinärer, OV tagit på slakterier. Anledningen enligt myndigheten att dessa filmer med ljud inte är allmänna handlingar. FoodMonitor överklagade. Idag kom domen i kammarrätten. Livsmedelsverket vann.
”Håkan Frisell yrkar att de aktuella videoklippen ska lämnas ut med ljud. Han för fram bland annat följande. Livsmedelsverket har vid olika tidpunkter angett olika skäl till varför myndigheten inte kan lämna ut videofilmerna med ljud. Efter att det nu överklagade beslutet fattades har Livsmedelsverket lämnat ut andra videofilmer med ljud. Livsmedelsverket har spelat in och använt de aktuella videoklippen i sin verksamhetsutövning och sannolikt även skickat dem till länsstyrelsen. De är därmed allmänna handlingar. Ljudet på videoklippen saknar inte betydelse. Det går inte att veta om det finns ljud eller röster på klippen som är besvärande för myndigheten. Även djurens läten kan säga mycket om vilken situation djuren befinner sig i. Livsmedelsverket saknar lagstöd för att radera ljudet i videoklippen”, skriver kammarrätten i sin dom om mitt överklagande.
”Det som Håkan Frisell har fört fram och det som i övrigt framkommer i målet ger inte kammarrätten anledning att göra en annan bedömning än den som Livsmedelsverket har gjort. Överklagandet ska därmed avslås.”
Domen kommer inte direkt som en överraskning. Kammarrätten i Stockholm brukar så gott som alltid gå på Livsmedelsverkets linje. Men det var bra att ändå få det prövat för att belysa hur det ligger till.
Domen visar med all önskvärd tydlighet att det är dags att få till en lagändring som ökar transparensen inom den svenska köttproduktionen.
Spelplanen behöver nämligen vara jämn för företagen i köttbranschen. Det är den inte nu. De som anstränger sig för att hålla ett högt djurskydd belönas inte för det. Och de som missköter sig straffas inte som de bör. Åklagarna lägger ofta snabbt ner åtalsanmälningar från Livsmedelsverket eller så väntar man i flera år utan att vidta utredningsinsatser för att sedan låta brotten hinna preskriberas.
Det gör att vi om och om igen får skriva om djurplågeri och brott mot djurskyddslagen som upptäcks på slakterier av Livsmedelsverkets personal.
Jag kommer att överväga att överklaga den aktuella domen till högre instans.
p5HÅKAN FRISELL
LÄS VÅR TIDIGARE ÖVERKLAGAN HÄR: FoodMonitor överklagar Livsmedelsverkets beslut om videoklipp

t20