annika_untMarginell ökning
för skolmaten
”Politikerna ställer allt tydligare krav på skolmaten. Det är bra, men nu måste även pengarna fram”, säger Annika Unt Widell (foto), Skolmatens Vänner. Skolmaten kostar i snitt cirka 30 kronor per elev och dag, inräknat personal och transporter. Trots nya krav på maten är ökningen från tidigare år liten, konstaterar organisationen som drivs av LRF.
 
År 2010 kostade maten i grundskolan 5320 kronor per elev, vilket är en ökning på 2,3 procent från året före. Livsmedlen svarar för cirka 40 procent, resten är kostnader för personal och transporter.
 
Skillnaderna är stora i landet. Kommunen i topp satsar nästan tre gånger mer än den kommun som satsar minst, enligt Skolmatens Vänner.
Från juli i år gäller det nya lagkravet om att skolluncherna ska vara näringsriktiga. Därtill har regeringen satt upp målet på 25 procent ekologisk mat i kommunerna.
 
”Råvaror, kockar och kök för barnen måste få kosta”, säger Annika Unt Widell.
 
Skolmatens Vänner har följt utvecklingen i landets 290 kommuner sedan 1996. Sammanställningen bygger på uppgifter som respektive kommun är skyldig att rapportera till Statistiska Centralbyrån. Den procentuella kostnadsökningen som redovisas har justerats för inflationen.
 
/FoodMonitor