Parti med Squid Seafood Snack stoppades i Helsingborgs hamn – måste nu destrueras
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20