gris37
Svansskador upptäckta på KLS Ugglarps AB i Kalmar
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar grisar som hade svansskador. Det framgår av en anmälan OV gjort till länsstyrelsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20