gris76
Halta grisar på två slakterier
Tidigare denna månad upptäckte officiella veterinärer, OV, två halta grisar på två olika slakterier. Det framgår av anmälningar till länsstyrelsen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20