SLU ska tillfråga 10 000 djurägare om hot, brott, och kritik
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att man med egna pengar och medel från Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, och SLO-fonden, under sommaren i en stor enkätundersökning ska tillfråga närmare 10 000 djurägare om deras erfarenheter av hot, brott, och kritik mot djurproduktion. Det handlar bland annat om polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter, och djuraktivism.
– Vi hoppas på stort gensvar på enkäten. Det är angeläget att kartlägga området, både för företagarnas verksamhet och på ett personligt plan. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa tryggare förutsättningar att driva en hållbar djurproduktion, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och ansvarig för studien, enligt ett pressmeddelande.
”Syftet med studien är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma konsekvenserna för individer och verksamheter, hälsa, sociala, och ekonomiska förhållanden”, skriver SLU i pressmeddelandet.
Enligt SLU sitter dessa organisationer med i projektets referensgrupp:
LRF Mjölk, Sveriges Grisföretagare, LRF Kött, Svenska Ägg, Svensk Fågel, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Svensk Mink, Matfiskodlarna, Sveriges Kaninproducenter, några enskilda företagare inom djurproduktionen, Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samt representanter för LRF.
/FoodMonitor

t20