Mer pengar till mindre salt
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen meddelar att industriforskningsinstitutet RISE tillsammans med 15 andra aktörer från livsmedelssektorn har RISE beviljats Vinnova-finansiering av projektet ReduSalt i ytterligare två år. Projektet syftar enligt organisationen till ”att sänka salthalten i svenska livsmedel med hjälp av nya metoder utan att försämra smak, kvalitet, och säkerhet”.
”Den 23 juni kom det glädjande beskedet att projektet ReduSalt får fortsatt finansiering i två år till. I projektgruppen ingår representanter från hela livsmedelsbranschen, myndigheter, intresse- och konsumentorganisationer. Projektet som nu går in i sitt tredje steg kommer att pågå fram till hösten 2022 med en total budget på 12.8 miljoner kronor”, skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.
− Det är mycket glädjande att kunna fortsätta ReduSalt och med så många aktörer, säger Tim Nielsen, forskare vid RISE (Research Institutes of Sweden) och projektets ledare, enligt pressmeddelandet.
− Vi är mycket glada för beskedet från Vinnova som gör det möjligt att få ut de framtagna metoderna i produktion. Dessutom får vi nu möjlighet att ta fram förslag på hur vi fortsätter vårt saltsamarbete efter att projektet avslutas, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.
/FoodMonitor

t20