WHO oroliga för Sverige
Antalet cumulativa fall på tvåveckorsbasis ökar nu åter rejält i Europa. Om inte riskländer som Sverige vidtar åtgärder finns risken att sjukvårssystemen kollapsar. Det menar WHO.
”30 länder har ökat i nya kumulativa fall de senaste två veckorna. I 11 av dessa länder har accelererad överföring av smitta lett till ett väsentligt uppsving som om det inte åtgärdas kommer att driva hälsosystem till randen av kollaps igen i Europa”, säger Regiondirektör Hans Henri Kluge på WHO.
Totalt har Europa rapporterat över 2.5 miljoner fall av COVID-19. Nästan 20 000 nya fall rapporteras nu dagligen. Runt 700 personer dör i sjukdomen dagligen i Europa.
Hans Henri Kluge berättade på en presskonferens att han oroas över uppsvinget i antalet fall i Europa och pekar enligt uppgift ut bland annat Sverige som ett problemland.
Hans Henri Kluge berömmer samtidigt länder som Polen, Tyskland, Spanien, och Israel, för att snabbt ha vidtagit åtgärder de se senaste veckorna för motverka spridningen av Coronaviruset.
/FoodMonitor

t20