KLS37
Halt och trött gris på KLS Ugglarps i Kalmar
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, en halt och trött gris på slakteriet KLS Ugglarps AB i Kalmar. Djuret borde enligt OV aldrig ha transporterats till slakteriet.
”Vid levandedjursbesiktningen den 8 juni 2020 såg jag en gris som haltade och var ostabil och trött. Grisen kunde belasta benen en kort stund och lade sig igen. Djuret avlivades på plats och skickades till slakt”, skriver OV i anmälan.
OV skriver även bland annat detta i anmälan:
”Efter slakt och enligt information från hallveterinären … hade grisen klövskada. Klövarna på vänster bak var svullna och infekterade. Grisen hade en spänd kroppshållning och vid rörelse haltade den och ville inte belasta sin vänstra skadade klöv. … Grisen har utsatts för ett lidande genom att tvingas belasta sin skadade klöv och transporteras in till slakteriet. Skadan/förändringen borde ha upptäckts och föranlett extra tillsyn samt rådfrågande av veterinär.”
”Djuret var ej i transportabelt skick.”
”Jag anser att det kan finnas bristande rutiner hos leverantören/djurägaren om vilka djur som är lämpliga att transportera.”
Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden och transportören.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20