c63
10 000 000 FALL AV COVID-19
CORONA Enligt Johns Hopkins University har antalet bekräftade fall av Covid-19 idag vid lunchtid passerat 10 000 000. Nästan 500 000 personer har dött i sviterna av sjukdomen.
LÄS OCKSÅ: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
I Sverige har över 5 000 personer dött. Det är fler än fem gånger som många som i våra grannländer sammanlagt.
LÄS MER OM SVERIGES KATASTROFALA HANTERING AV COVID-19 HÄR: https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2376
(Svenska myndigheter fortsätter att förlöjliga användandet av munnskydd och andningsskydd på offentliga platser och i butiker /red).
/FoodMonitor
Foto: Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS.

t20