Almega: framtiden inte fullt lika nattsvart
Arbetsgivar- och branschorganisation Almega meddelar att deras Tjänsteindikator för andra kvartalet visar tecken på att det värsta raset för tjänsteföretagen på grund av Coronakrisen har stannat av. Organisationen hoppas att regeringen förlänger åtgärder.
– Krisen är långt ifrån över. Såväl efterfrågan som produktion inom tjänstesektorn har fortsatt att falla under maj och juni, om än i en lägre takt, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för Tjänsteindikatorn, enligt ett pressmeddelande.
– Företagen är inte fullt lika pessimistiska inför framtiden som tidigare. Vi ser även att ökningen av konkurser och företagsrekonstruktioner inom tjänstesektorn har dämpats under maj och juni. Detta kan tyda på att vi närmar oss vändpunkten, säger Patrick Joyce.
Enligt Almega har hälften av tjänsteföretagen minskat personalstyrkan sedan Coronakrisen började. Hälften företagen räknar med fortsatta personalnedskärningar.
– Sanningens minut kommer efter sommaren, speciellt om regeringen inte förlänger krisåtgärderna. Situationen kräver fortsatta åtgärder för att minska företagens kostnader och öka efterfrågan, annars riskerar vi en andra våg av ekonomisk nedgång inom tjänstesektorn, säger Patrick Joyce, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20