k96
Djurens Rätt kritiserar hemlighetsmakeriet kring brister på Guldfågeln
År 2018 avslöjades det mycket allvarliga brister i djurskyddet i samband med slakt på slakteriet Guldfågeln i Mörbylånga. Djurrättsorganisationen Djurens Rätt har försökt ta reda på om bristerna kvarstår. Men länsstyrelsen och Livsmedelsverket har lagt locket på och kraftigt maskerat allmänna handlingar som beskriver avvikelser som gäller anläggningen, leverantörer, och transportörer.
– Vi har i dagsläget ingen aning om något faktiskt förbättrats för kycklingarna på Guldfågelns slakteri. Det är under all kritik att sådana här brister inte följs upp med en transparens så att konsumenterna får insyn i hur djuren faktiskt har det, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt, enligt ett pressmeddelande.
Ett allvarligt djurskyddsproblem på Guldfågeln har varit att fåglar med brutna vingar, som var så många som uppskattningsvis 1 800 per dag, riskerat att plågas ytterligare genom att bolaget bedövar med ett elbad. Brutna vingar kan göra att djuren får en smärtsam elstöt under tiden det tar för deras huvuden att nå ner i elbadet.
Det har även hänt att bolaget missat att sticka djur efter bedövningen. Då finns risken att de skållas levande.
Djurens Rätt vill därför att bolaget fasar ut användningen av elbad som bedövningsmetod.
”Guldfågeln är det enda storskaliga slakteriet i Sverige som fortfarande använder den omdebatterade elbadsbedövningen. Kycklingarna hängs upp i benen när de är vid medvetande och sedan doppas deras huvuden ner i ett elektrifierat vattenbad. Om huvudet missar elbadet eller kniven som skär upp halsen blir inte kycklingen tillräckligt medvetslös eller avlivad utan riskerar att skållas levande”, skriver organisationen i pressmeddelandet.
– Nu är det upp till Guldfågeln att bevisa att de tar ansvar för kycklingarna, de tidigare bristerna måste åtgärdas omedelbart, och Guldfågeln behöver påbörja en utfasning av den kritiserade bedövningsmetod som används, säger Anna Harenius, enligt pressmeddelandet.
När FoodMonitor den senaste tiden försökt granska Guldfågelns anläggning och myndigheternas kontroll av den så har länsstyrelsen och Livsmedelsverket sekretessbelagt uppgifter i så stor omfattning att det inte varit möjligt att göra på ett tillfredställande sätt.
Senaste gången var en anmälan som en offentlig veterinär, OV, gjorde förra veckan till länsstyrelsen om kycklingar som utsatts för vad man kan misstänka är onödigt lidande.
Det som inträffade var så allvarligt att djuren avlivades direkt när de upptäcktes. Uppgifter om vad som hänt har i stort sekretessbelagts av Länsstyrelsen Kalmar.
Vad hände? Avgör själv:
kyckling21
Bilden: ur "information om djurskyddskontroll" daterad 2020-06-24 om en kontroll som OV genomförde 2020-06-15 på Guldfågeln AB. Maskeringarna har gjorts av Länsstyrelsen Kalmar.
FoodMonitor söker Guldfågeln.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Många kycklingar med hjärtproblem upptäckta på Guldfågeln i år
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen Kalmar län har funnit lösningen på alla obehagliga problem med Guldfågeln
LÄS OCKSÅ: FoodMonitor Granskar Slakteriet Guldfageln
Bilden överst till vänster. Foto: FoodMonitor. Bilden överst till höger. Foto: Livsmedelsverket.

t20