gris96
Sugga med stort öppet sår upptäckt på slakteri
I maj upptäcktes en sugga med ett stort öppet sår vid levandedjursbesiktningen på ett slakteri. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig. Uppgifter om slakteriet, transportören, och grisbonden, har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Jönköping.
”Vid levandedjursbesiktning den 26 maj i samband med avlastning av suggor uppmärksammade transportören officiell veterinär, OV, på ett öppet bogsår på en sugga. … Suggan hade ett stort öppet bogsår på vänster bog. Såret var av äldre karaktär och har med allra största sannolikhet uppstått hos leverantören. Det var cirka 5 gånger 5 centimeter stort. På höger bog hade hon ett bogsår med sårskorpa som var 3 gånger 3 centimeter stort”, skriver OV i anmälan.
”Transportören uppger att han inte har sett såret vid lastning av suggan. Suggan har inte fått särskild transport. Enligt djurtransportförordningen skall djur som är skadade inte anses vara i skick att transporteras. Särskilt om det har ett allvarligt öppet sår.”
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20