Faringe Kött & Slakt
får kritik för brister
Faringe Kött & Slakt har slarvat med hygienen i bolagets slaktanläggning i Huddungeby utanför Uppsala. Det konstaterar Livsmedelsverkets inspektörer. Trots myndighetens upprepade påstötningar har bolaget enligt uppgift inte förbättrat rengöringen.
 
”De rutiner för rengöring vilka Faringe Kött & Slakt AB arbetar efter är inte tillräckliga för att säkerställa att slaktkroppar inte kontamineras”, skriver Livsmedelsverket i en kommentar.
 
”Dessa brister i rengöringen har kommunicerats till företaget tidigare. Trots detta har ingen varaktig förbättring av rengöringen skett.”
 
Enligt Livsmedelsverket är det bland annat en sågklinga som lämnats orengjord över natten. Bakterietillväxt på klingan kan göra att djur som styckas dagen därpå kan bli kontaminerade.
 
Livsmedelsverket poängterar i ett brev till bolaget att det är viktigt att utrustning som kommer i kontakt med livsmedel är ren och att det annars ”kan innebära oacceptabla risker för människors hälsa”.
 
Någon ansvarig för Faringe Kött & Slakt har inte gått att nå.
 
FoodMonitor-Fakta:
Faringe Kött & Slakt AB.
Omsättning: 33.5 Mkr (2010-06).
Resultat före skatt: 2.7 Mkr.
Antal anställda: 16.
 
/FoodMonitor