MSBIMG_0194
Yngre och äldre oroliga inför framtiden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, meddelar att yngre och äldre anger att de känner oro inför framtiden. Undersökningsbolaget Kantar Sifo har släppt en ny rapport om uppgifter från 11 600 personer som svarat på en enkät.
”Såväl yngre som äldre anger att de ser allvarligt på konsekvenserna av pandemin. I åldersspannet 18-29 år är 66 procent oroliga för hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av Coronavirusets utbredning och i åldersspannet 65-79 år ligger den siffran på 69 procent”, skriver MSB i ett pressmeddelande.
”Åtta av tio av de som har svarat på enkäten uppger även att de känner oro inför ökad arbetslöshet i samhället. Fler än hälften anger att de är oroliga för att sjukvården inte ska ha tillräckligt med kapacitet att omhänderta de som blir sjuka.”
Enligt uppgift Totalt har drygt 11 600 personer svarat på enkäten.
/FoodMonitor
Foto: Håkan Frisell.

t20