kontroll21
Livsmedelsverket informerar regeringen om fortsatt allvarliga brister i den offentliga kontrollen av primärproducenter av groddar – länsstyrelsen klarar inte uppgiften
Kontrollen av primärproducenter av groddar i Sverige har havererat till den grad att Livsmedelsverket nu valt att informera regeringen. Länsstyrelsen Stockholm har bland annat utfärdat godkännande till ett företag trots brister i verksamheten. Länsstyrelsen Skåne har inte lyckats få verksamheter att rätta till brister. I ett fall fick ett förbud läggas mot ett företag.
”Livsmedelsverket vill härmed uppmärksamma regeringen på att nuvarande kontrollorganisation varken möjliggör eller leder till en ändamålsenlig och verkningsfull kontroll av producenter av groddar. De brister i kontrollsystemet som Sante F uppmärksammade 2018 kvarstår. Det innebär att Sverige, genom den offentliga kontrollen, inte kan säkerställa att företagen uppfyller kraven på godkännande och inte heller kan verifiera att endast säkra livsmedel släpps ut på marknaden”, skriver Livsmedelsverket i ett brev i dagarna till regeringen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster. Foto: Livsmedelsverket. Bilden till höger. Foto: FoodMonitor.

t20