Livsmedelsverket förelägger charkbolaget Grilstad att hålla golven rena
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20