slIMG_0408
Varför ger vi statsstöd till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri?
LEDARSTICK Under flera år har anmälningar om missförhållanden i djurskyddet som upptäckts på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara haglat in hos länsstyrelsen. Anmälningarna har kommit från Livsmedelsverket. Det har handlat om allt från ihjälfrusna höns till kannibalism till åtalsanmälan och tillfällig stängning. Trots det har Livsmedelsverket i dagarna beviljat slakteriet statsstöd. Det är förbluffande.
”Livsmedelsverket beviljar Håkantorp Slakteri AB, 556879-7517, ansökan om statsstöd för minskning av avgift för planerad kontroll år 2020. Stödets storlek bestäms till 534 659 kronor varav 502 049 kronor avser stöd för minskning av avgift för planerad kontroll år 2020 och 32 610 kronor avser stöd för minskning av avgift för kontrollprogram år 2020”, skriver Livsmedelsverket i ett beslut i dagarna.
Att ett bolag som så frekvent anmälts för allvarliga brister i djurskyddet av officiella veterinärer, OV, ändå ens övervägs för statsstöd är horribelt.
LÄS HELA VÅR GRANSKNING AV HÅKANTORP SLAKTERI AB HÄR!
an51
Hittills i år har det fallit flera domar mot bolaget.
Finns det ingen hejd på naiviteten när den här typen av statsstöd skapas?
Håkantorp Slakteri AB borde automatiskt varit diskvalificerade på grund av bristerna i djurskyddet.
p5HÅKAN FRISELL
Fakta:
För nedsättning av slakteriavgifter erhåller Livsmedelsverket för 2020 ett anslag om 107 237 000 kronor.
Här är de artiklar vi skrivit hittills i år om Håkantorp Slakteri AB:
LÄS OCKSÅ: Dom i förvaltningsrätten: Håkantorp Slakteri AB måste betala 100 000 kronor i viten till staten
LÄS OCKSÅ: Vad hände med hönsen på Håkantorp Slakteri?
LÄS OCKSÅ: Sju domar mot Håkantorp Slakteri AB
LÄS OCKSÅ: Fortsatt snusk på Håkantorp slakteri – ny ansökan om utdömande av vite
LÄS OCKSÅ: Osäkrade burstaplar i Håkantorp slakteri:s transporter
Foto: FoodMonitor.