gDSC_0027
Nej, allt verkar inte vara väl på Guldfågeln
LEDARSTICK Tidigare denna månad kritiserade djurrättsorganisationen Djurens Rätt hemlighetsmakeriet kring brister på slakteriet Guldfågeln AB i Mörbylånga. Man sade också att djurskyddsbristerna på Guldfågelns slakteri kan kvarstå trots tidigare avslöjanden. FoodMonitor har frågat Livsmedelsverket hur många "information från djurskyddskontroll" gällande anläggningen som man skickat till länsstyrelsen hittills i år. Svaret är: hela 16 stycken. Det är nästan samma takt som för katastrofåret 2018.
Så här var fördelningen:
slakt73
Bilden: ärenden från Livsmedelsverket i år fram till och med 2020-07-17 gällande Guldfågeln AB i Mörbylånga.
Om vi jämför antalet ärenden som Livsmedelsverket skickat till Länsstyrelsen Kalmar hittills i år, alltså 14 stycken, med siffror vi sedan tidigare har gällande antalet ärenden som Länsstyrelsen Kalmar tagit emot från Livsmedelsverket blir utfallet sedan år 2017 så här:
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20