Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att utreda nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20