Värmland bäst i ekorankning
Ekomärkningen KRAV meddelar att Värmland tar förstaplatsen bland landets 21 län i ekorankningen för djurhållning och jordbruksmark. I Värmland hölls 38 procent av djuren ekologiskt förra året. Motsvarande siffra för jordbruksmark för ekologisk odling och bete var 31 procent.
– Värmland ligger högst när det gäller ekologisk djurhållning och tvåa när det gäller ekologiska åker- och betesmarker. På en ekologisk och KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är mycket större, säger Anita Falkenek, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV, enligt ett pressmeddelande.
Så blev den samlade ekorankningen jordbruksmark och djurhållning (källa: KRAV):
Län
Total andel ekologisk jordbruksmark
(procent)
Total andel ekologiska nötkreatur och får
(procent)
Värmland
31
38
Gävleborg
30
34
Jämtland
36
33
Dalarna
29
31
Örebro län
19
34
Östergötland
25
30
Västmanland
18
33
Västra Götaland
25
29
Södermanland
20
31
Västernorrland
24
26
Stockholms län
17
32
Jönköpings län
22
19
Uppsala län
18
27
Gotland
20
19
Västerbotten
12
17
Kronoberg
15
14
Halland
11
16
Norrbotten
11
13
Kalmar län
10
11
Skåne
8
13
Blekinge
8
9
/FoodMonitor

t20