Anställd på Livsmedelsverket skadades vid köttbesiktning på Ello i Lammhult
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20