Bagge20
Bagge med inväxta horn på HKScan i Linköping
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, vid köttbesiktningen på slakteriet HKScan AB i Linköping en bagge med inväxta horn. Det framgår av en anmälan som OV gjort till länsstyrelsen som nu blivit offentlig.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella baggen. Foto: Livsmedelsverket.

t20