Kyckling svårt skadad vid transport till Guldfågeln
Som FoodMonitor berättat om tidigare så sekretessbelägger myndigheterna det mesta som handlar om djurskyddsbrister som upptäcks vid levandedjursbesiktningen på slakteriet Guldfågeln AB i Mörbylånga. Men viss information får vi ta del av. Oklart varför. Ett sådant ärende inträffade i dagarna. En kyckling skadades svårt i hanteringen i samband med transport till slakteriet.
”I samband med företagets rutinmässiga vingskadekontroll den 14 juli 2020 uppmärksammades av företagets djuromsorgsoperatör en kyckling med skadad hud från … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket) avdelning … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket). Skadan innebar att huden från bägge bröstfiléerna avlägsnats från underliggande vävnad och muskulaturen blottats. När fågeln hittades var den vid liv. Fågeln avlivades omedelbart av företaget och officiell veterinär kontaktades”, skriver en officiell veterinär, OV, som är stationerad på slakteriet.
”Vid utökad post mortal undersökning kunde inga andra skador påvisas. Skadornas utformning och utseende tyder på att de är av akut karaktär och har uppstått någon till några timmar före ankomst till slakteriet. Det är svårt att bedöma en exakt tidsrymd men troligtvis har fågeln skadats i samband med att de plockats ute hos leverantör. Fågeln uppmärksammades före slakt varför misstanke om maskinella skador som uppstår på slakteriet kan uteslutas. Då Livsmedelsverket misstänker att skadorna uppstått ute i primärproduktionen och fåglarna därmed inte heller varit i skick för transport, informeras Länsstyrelsen i egenskap av kontrollmyndighet för djurskyddet i primärproduktionen samt under transport. Information om plocklag samt transportör har inhämtats från slakteriet.”
Det finns enligt uppgift inga bilder i ärendet.
Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och plockbolaget.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Nej, allt verkar inte vara väl på Guldfågeln

t20