sugga20200724
Sugga med kraftigt blödande bågsår
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på ett svenskt slakteri en sugga som hade ett kraftigt blödande bogsår. Djuret borde enligt OV inte ha transporterats. Uppgifter om slakteriet, transportören och grisbonden har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Jönköping.
”Vid besiktning före slakt den 20 juli 2020 klockan 14:00 observerades en sugga med bogsår på höger sida av kroppen. Bogsåret var måttligt till kraftigt, djupt blödande och mer än 5 centimeter i diameter. Graden på bogsåret bedömdes som grad 3. Suggans allmäntillstånd var inte påverkat men den var inte i transportabelt skick”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
OV har skickat anmälan till Länsstyrelsen Jönköping då denne befarar ”att detta kan vara ett pågående problem på gården”.
/FoodMonitor
Fakta:
Diarienummer hos Livsmedelsverket: 9344/2020-S.
Bilden: den aktuella suggan. Foto: Livsmedelsverket.

t20