slaktsvin20200725
Slaktsvin med navelbråck på HKScan
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet HKScan Sweden AB i Kristianstad tre slaktsvin som hade navelbråck. Bråcken var över 20 centimeter i diameter. Uppgifter om grisbonden och transportören har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Östergötland.
”På ett av slaktsvinen var bråcket större än 20 centimeter i diameter och på undersidan observerades ett äldre sår, cirka 10 centimeter i diameter, med tecken på vävnadsdöd på undersidan av bråcket”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
”Slaktsvinen anses ej ha varit i transportabelt skick på grund av storlek och sår på bråcket. Leverantören borde ha uppmärksammat såret och inte valt att skicka aktuell gris till slakt utan behandlat eller ha avlivat grisen på gården. Ytterligare två slaktsvin från samma leverantör med bråck över 20 centimeter hade transporterats tillsammans med det första slaktsvinet, istället för att ha transporterats enskilt.”
slaktsvin20200725t
Grisbonden finns enligt uppgift i Östergötlands län och transportören i Jönköpings län.
/FoodMonitor
Fakta:
Diarienummer hos Livsmedelsverket: 9234/2020-S.
Bilderna: de aktuella djuren. Foto: Livsmedelsverket.

t20