PolisIMG_3728
Så sprids covid-19 hos polisen
KOMMENTAREN En polischef misstänker att några av hans poliser blivit smittade med SARS-CoV-2 i samband med ett frihetsberövande. Det inträffade visar hur utsatta poliser är i sin myndighetsutövning.
”Vi jobbade tre poliser i ett fordon under ett pass. Under passet har samtliga i patrullen blivit smittade och insjuknat cirka 4-5 dagar efteråt. Under passet hade vi en misstänkt person i bilen under cirka 1.5 timmes tid i samband med ett frihetsberövande. Det gick inte att se på honom om han var sjuk men han uppträdde påverkat och upplevdes som trött”, skriver en lokalpolisområdeschef i Stockholm nyligen i en anmälan.
Arbetsgivarens, Polismyndighetens, anteckning: ”Poliserna fick symtom som påminner om covid-19. Det kan inte uteslutas att någon av poliserna var den som smittade de övriga”.
Polisen i det här fallet tycks inte ha haft tillräckligt bra skydd och rutiner för att skydda sig själva och allmänheten från viruset. Det är problematiskt.
p5HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20