Person skadad vid drivning av slaktdjur på Bjursunds Slakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20