eDSC_0107
Barista på Espresso House skadades av fallande glas
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20