gmoimg_4545
EU vill göra GMO-förbud enklare
BRÜSSEL EU vill ge medlemsstaterna frihet att själva fatta beslut om eventuella förbud mot GMO. I veckan röstade EU-kommittén för miljö, folkhälsa, och livsmedelssäkerhet med överväldigande majoritet för en rad nya förändringar av gällande direktiv.
 
”Den här omröstningen är en klar signal från parlamentet till kommissionen att ett system med EU-godkännande bör gälla även i fortsättningen. Det bör vara givet att vissa jordbruks- och miljöaspekter, såväl som socioekonomisk påverkan som har med kontaminering att göra, kan användas av medlemsstaterna för att rättfärdiga ett förbud eller restriktioner för GM-odling”, säger Corinne Lepage, ordförande i EU-kommittén för miljö, folkhälsa, och livsmedelssäkerhet.
 
Anledningen till att EU vill införa nya regler är att många EU-medborgare känner oro inför GMO.
 
Enligt den senaste eurobarometern som genomfördes i oktober 2010 så sa 61 procent av européerna att de känner ett obehag inför GM-mat. En lika stor andel tycker inte heller att utvecklingen av ny GM-mat bör uppmuntras.
 
Idag finns det två GM-grödor som är godkända att användas inom EU.
 
Den ena är genteknikjätten Monsantos majsgröda MON810 som används i Spanien, Tjeckien, Portugal, Rumänien, och Slovakien.
 
MON810 odlades 2009 på totalt drygt 94 800 hektar inom EU. De Spanska odlingarna är överlägset störst och motsvarar cirka 80 procent.
 
Den andra godkända GM-grödan är potatisen Amflora som odlas i Sverige, Tyskland, och Tjeckien.
 
17 andra GM-grödor väntar på för närvarande på godkännande från EU.
 
Hittills har EU varit en liten användare av GM-grödor. Enligt global statistik från 2009 planterade 14 miljoner bönder totalt över 134 miljoner hektar med GM-grödor. 64 miljoner hektar av dessa planterades i USA. 21 miljoner i vardera Brasilien och Argentina, och över 8 miljoner i länder som Kanada och Indien.
 
Inom EU finns det redan sex länder som förbjudit odling av GM-grödor på miljömässiga grunder. De har använt ett kryphål i form av en ”säkerhetsklausul” som finns i det nuvarande direktivet från 2001.
 
Enligt det av kommittén nu genomröstade förslaget till förändringar i direktivet ska medlemsstaterna från fall till fall få införa restriktioner eller förbjuda odling av en speciell GMO eller grupper av GMO baserat på följande:
 
1. Vetenskapligt rättfärdigade grunder. Till exempel relaterat till resistens mot pesticider eller säkerställande av lokal biodiversifiering.
 
2. Socioekonomisk inverkan.
 
3. Andra grunder i samband med mark-, stads-, eller landsplanering. Eller andra legitima faktorer.
 
Enligt förslaget bör även ekologiska bönder skyddas från ökade kostnader om en GM-gröda tillåts i en medlemsstat.
 
Det ska också bli hårdare tag mot bolag som förorenar miljön med GMO. Enligt ett förslag ska medlemsländerna själva införa system som tvingar förorenarna att betala via en obligatorisk försäkring.
 
Det förelås även en begränsning i eventuella förbud beslutade av medlemsstaterna. Förbuden ”bör inte förhindra forskning inom bioteknologi” menar kommittén. Detta emellertid förutsatt att ”alla nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits”.
 
I början av juli väntas EU-parlamentet rösta om förändringarna i direktivet.
 
/HÅKAN FRISELL