slakteri20
Höns med ”hög förekomst av frakturer på benen” upptäckta på skandalslakteriet Håkantorp slakteri
Livsmedelsverket och länsstyrelsen sekretessbelägger numer så gott som alla uppgifter om missförhållanden som upptäcks på skandalslakteriet Håkantorp slakteri AB i Vara. Men det finns andra sätt att få fram informationen. Det gör att FoodMonitor nu kan avslöja att många höns med allvarliga skador fortsätter att ankomma till slakteriet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.