Tjuvar stal nät värda 50 000 kronor från SLU
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20