Smygtagen film visar allvarliga avvikelser på AB CA Cedergren
Organisationen Djurrättsalliansen har smygfilmat hur höns slås ihjäl med påkar, kläms i en dörr och slängs levande i en container på Sveriges största hönseri AB CA Cedergren utanför Mönsterås. Videon har idag publicerats bland annat på organisationens webbplats och på SVT.
– Hönornas skrik var det värsta jag hört, ren och skär dödsångest. Hönorna levde fortfarande när de kastades i en container och vi såg hur de försökte ta sig ur den men inte orkade efter alla slag. Det var chockerande att se hur någon kan utsätta andra individer för sådan enorm grymhet, säger Hanna Gisslén, talesperson på Djurrättsalliansen och ett av vittnena till händelsen.
Enligt Malin Gustafsson, som också är talesperson på organisationen och var på plats vid händelsen, är det inte en slump att avvikelsen fångades på film.
– Vad som är viktigt att komma ihåg är att det här inte är en engångshändelse, hela äggindustrin bygger på våld. Att hönor dödas är rutin och det sker hela tiden. I den svenska äggindustrin lever nästan nio miljoner hönor. När de är cirka ett och ett halvt år gamla räknas de som uttjänta och dödas. De gasas ihjäl i djurstallarna, får halsarna uppskurna och förblöder på slakterier eller dödas på det brutala sätt som vi nu blev vittnen till. Oavsett hur dödandet än sker är det ingenting annat än oetiskt. Vi valde att dokumentera vad djuren utsätts för hos Sveriges största äggproducent, för om människor får se djurens fruktansvärda verklighet kan de ta ställning genom att sluta äta ägg – bara på så vis kan vi få slut på våldet och dödandet, säger hon.
Enligt C A Cedergren är det inte deras egen personal som syns på filmen. Det ska vara frågan om ett städbolag.
– Det är för jävligt, det är inte godtagbart och det får inte ske, säger Maria Cedergren i ledningsgruppen för AB CA Cedergren, till SVT.
– Vi har ingen personal här nattetid, utan det är det här externa företaget som är här.
FoodMonitor söker Coop för en kommentar.
DENNA ARTIKEL UPPDATERAS LÖPANDE!
UPPDATERAD
Kommentar från Livsmedelsverket:
"Livsmedelsverket kontrollerar slakterianläggningar och äggpackerier. När det gäller gårdarna/äggproducenterna så är det respektive Länsstyrelse som ansvarar för kontrollen och granskar verksamheten. Därför är det de som, utifrån ett kontrollperspektiv, är bäst lämpade att kommentera det som sker på gårdarna", skriver Sara Engström, kommunikationsstrateg på Livsmedelsverket, i ett mejl till FoodMonitor.
Kommentar från branschorganisationen Svenska Ägg:
"Att svenska värphöns avlivas på det sätt som visas i filmen är helt oacceptabelt och något vi tar tydligt avstånd ifrån, det är av största vikt och en självklarhet att svensk djurlagstiftning följs. Vi har en tät dialog med den aktuella producenten, som vidtagit de åtgärder som krävs för att något liknande inte ska kunna inträffa igen. Händelsen är också anmäld till Svenska Äggs regelråd, där frågan om åtgärd från branschorganisationen hanteras", säger Jan-Olof Bohlin, styrelseordförande för Svenska Ägg.
Kommentarer från Länsstyrelsen Kalmar:
"Jag blev chockad av det jag såg. Så här ska det inte få gå till. Vi har fått det bekräftat att filmen jag fått se är inspelad vid ett lantbruksföretag i länet. Därför startade vi omgående ett tillsynsärende, utifrån det jag sett. Det är vår plikt att agera om vi får sådana uppgifter. Vi har redan fått fram uppgifter som enligt min bedömning kan ligga till grund för en åtalsanmälan, säger Fredrik Ustrup, tillförordnad enhetschef på Djurenheten.
"Inga djur ska behöva lida på det sätt som Fredrik beskrivit för mig. Vi måste ta det här på stort allvar. Djurskyddslagen är till för djurens bästa", säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.
Länsstyrelsen meddelar också att man gjort en åtalsanmälan efter att man sett en film om händelsen som en journalist från SVT visat dem. Man bedömer att det som visades på filmen utgör djurplågeri enligt brottsbalken.
Kommentar från butikskedjan ICA:
"På ICA tar vi frågan om god djurhållning på stort allvar och ställer höga krav på våra leverantörer. Det vi ser på filmen är oacceptabelt. Vi handlar inte med den här gården direkt. Vi har däremot haft en dialog med en av våra leverantörer som i sin tur köper ägg från bland annat den aktuella gården för att försäkra oss om att de agerar för att det inte ska hända igen", skriver ICA.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Höns med ”hög förekomst av frakturer på benen” upptäckta på skandalslakteriet Håkantorp slakteri
Fakta:
AB CA Cedergren.
Omsättning: 296 miljoner kronor (2018).
Resultat: 6.6 miljoner kronor.
Antal anställda: 71.

t20