SLV: ät inte råa groddar!
”Livsmedelsverket avråder från att äta råa groddar”. Det skriver myndigheten på sin webbplats idag.
Anledningen är otillräcklig information om orsaken till utbrottet i Frankrike av den mycket aggressiva bakterien E.coli O104.
 
”Vi grundar vår rekommendation på att den aktuella bakteriestammen är mycket aggressiv och att det inte finns tillräckligt med information om läget just nu”, säger Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare vid Livsmedelsverket.
 
Ännu har inga fall kopplade till groddar som ätits i Sverige rapporterats till Livsmedelsverket.
 
”Hittills har inga fall kopplade till groddar som ätits i Sverige rapporterats, och risken att det skulle finnas smittade groddar i landet är liten.”
 
Utbrottet av E.coli O104 i Frankrike är samma aggressiva bakteriestam som låg bakom det stora utbrottet i Tyskland tidigare denna månad. Även nu misstänks groddar vara ursprunget till smittan.
 
Eftersom ursprunget till de misstänkta groddarna inte är känt finns enligt Livsmedelsverket en liten risk att smittade fröer kan finnas på marknaden.
 
”I avvaktan på mer information avråder därför Livsmedelsverket från att äta råa groddar”, skriver myndigheten.
 
/FoodMonitor