Bursit30
Hälften av alla nöt från bonde på Gotland hade bursiter
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby att cirka hälften av de nötkreatur som en djurbonde levererat hade bursiter. OV utesluter inte brister i djurhållningen. Uppgifter om djurbonden har sekretessbelagts.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: de sju aktuella nötkreaturen. Foto: Livsmedelsverket.

t20