k79
Många livsmedelsförpackningar innehåller farliga ämnen – KEMI utreder
Kemikalieinspektionen, KEMI, har låtit analysera halterna av 36 olika kemikalier i 62 livsmedelsförpackningar som finns på marknaden. Det handlar om bland annat förpackningar till hamburgare, pizzor, kakor, cerealier och välling som innehåller misstänkt cancerframkallande och hormonstörande ämnen. Resultaten får nu KEMI att undersöka om brott har begåtts. FoodMonitor publicerar idag resultaten i sin helhet.
– Det finns ämnen som är farliga så det kan finnas lagbrott i detta. Ta till exempel bis(2-ethylhexyl) phthalate. Den leverantören måste informera om innehållet och har den då inte gjort det så är det ett lagbrott, säger Erik Gravenfors, strategiskt rådgivare på KEMI.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden till vänster: Erik Gravenfors. Foto: Lieselotte van der Meijs, KEMI.