cIMG_2701
Karlstad förbjuder COOP Herrhagen att sälja och hantera bake off-varor samt godis och naturgodis på lösvikt
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har matbutiken Coop Herrhagen i Karlstad stängt för sanering. Detta efter skadedjursangrepp. Karlstads kommun har i dagarna lagt förbud mot butiken och beslutat om destruktion av vissa matvaror.
”Vid kontrollen konstaterades att verksamheten inte hanterade livsmedel på ett säkert sätt”, skriver kommunen i en kontrollrapport.
”Personal vittnade om problem med gnagare i lokalen sedan våren 2020 samt att ett förebyggande skadedjursföretag varit anlitat sedan dess men att företaget inte lyckats komma till rätta med problemet. Personal berättade att de sett levande gnagare i butikslokalen samt i personalutrymmen vid flera tillfällen och på olika tidpunkter, och att man konstaterat gnagare i utsatta fällor. Personal har som rutin att dagligen innan öppning se över framförallt färdigförpackade godispåsar efter tecken på skadedjursangrepp, då dessa förpackningar ofta visat sig vara angripna av skadedjur. Man har även konstaterat och tagit bort angripna flingpaket och äggkartonger.”
LÄS OCKSÅ: Skadedjursangrepp på Coop Herrhagen
I ett beslut skriver Karlstads kommun att man förbjuder COOP Herrhagen att ”sälja och hantera bake off-varor samt godis och naturgodis på lösvikt i butiken”.
Förbudet har begränsas till att gälla lösviktsförsäljningen av godis, naturgodis och bake off varor under förutsättningarna ”att företaget, till dess att sanering är utförd och skadedjur inte längre finns i lokalen, vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa så att övriga livsmedel inte riskerar att kontamineras”.
Kommunen har även beslutat att förelägga Coop Herrhagen ”om att låta destruera det godis, naturgodis samt de bake off-varor som fanns till lösviktsförsäljning till och med den 24 september 2020. Information om att destruktion gjorts ska lämnas miljöförvaltningen senast den 7 oktober 2020”.
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20