Orkla tar tång
Livsmedelskoncernen Orkla meddelar att man satsar på att utveckla tång som en ny industri för hållbar tillväxt. För det ändamålet har man etablerat företaget Orkla Ocean och förvärvar ägarandelar i råvaruproducenten Arctic Seaweed AS.
– Nuvarande livsmedelsproduktionsmodeller har många utmaningar. Vi måste utnyttja havet i större utsträckning som livsmedelskälla och därmed minska den belastning vi sätter på resurserna på land. Norden har omfattande marina områden som kan användas för jordbruk, och allt tång behöver för att växa är solljus och havsvatten, säger Ann-Beth Freuchen, Executive Vice President på Orkla, enligt ett pressmeddelande.
– Vi ser att den här branschen har en stark tillväxtkapacitet under de kommande åren och att den potentiellt kan bidra till det gröna skiftet.
/FoodMonitor
Fakta (källa: Orkla):
”Orkla köper 24.9 procent av aktierna i Arctic Seaweed, som har sitt huvudkontor i Flekkefjord, Norge och har produktionsanläggningar i Øygarden utanför Bergen, Norge. Företaget, som bildades 2016, har utvecklat och patenterat teknik som det nu gradvis rullar ut till flera anläggningar längs Norges västkust.”

t20