Olycka med maskin på Kronfågel
Av en, enligt slakteriet Kronfågel i Valla, ännu okänd anledning har en man i dagarna stoppat ner handen i en maskin som krossar kycklingfötter. Maskinen var i drift vid tillfället. Det framgår av en anmälan som slakteriet själva har gjort till Arbetsmiljöverket.
”XX var där för att städa maskinen, och var nästan klar med detta då olyckan inträffade”, skriver bolaget i anmälan.
Det finns ingen information om hur det gick för mannen.
FoodMonitor söker Kronfågel.
/FoodMonitor

t20