kalv82
Stor kalv föll ut på slakteri
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, vid köttbesiktningen på ett svenskt slakteri ett stort kalvfoster. Det framgår av en handling som nu blivit offentlig.
”Kalven var cirka 100 centimeter lång från sittben till hjässa. Pälsen var välutvecklad och framtänderna hade trängt igenom sin hinna. Den sammanlagda bedömningen av kalvens utvecklingsgrad talar för att kon kan ha varit högdräktig och inom den sista 10 procenten av dräktighetstiden”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
”Om så var fallet är det inte förenligt med ett gott djurskydd och inte tillåtet enligt djurskyddslagstiftningen att transportera nötkreatur där mindre än 28 dagar kvarstår av dräktigheten.”
Länsstyrelsen Uppsala har sekretssbelagt uppgifter om den aktuella djurbonden.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20