Slaktsvin skadat vid avlastning från transportbil
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Lövsta Kött AB i Uppsala ett slaktsvin som blödde ymnigt efter det att djurets skadats i samband med avlastning från en transportbil. Djuret avlivades direkt på plats. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig.
”Vid lossning av djur på slakteriet manövrerades hissen uppåt för att kunna lasta av djuren från nedre våningen. I samband med det skadade ett slaktsvin ena klöven, som började blöda ymnigt. Djuret bedövades och avlivades på transportbilen. Vid gemensam undersökning av inredningen kunde inga uppenbara skaderisker observeras. Det är därför inte möjligt att säga hur det hela gick till”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor

t20