h82
Självdöda fåglar hade benbrott
I augusti upptäckte en officiell veterinär, OV, på skandalslakteriet Håkantorp Slakt AB i Vara självdöda fåglar som hade brutna ben. Livsmedelsverket misstänker att skadorna uppstått ute i primärproduktionen. Det framgår av en handling som nu blivit offentlig.
”Vid levandedjursbesiktning av fåglar från … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) den 11 augusti 2020 upptäcktes av officiell veterinär att 7 av 13 undersökta självdöda fåglar hade benbrott. … Skadorna innebär att ett av benen på fåglarna brutits, oftast är det lårbenet som gått av med kraftig blödning till följd”, skriver OV i anmälan.
”Då fåglarna inte längre kan stötta på benet blir de ofta liggande och trampande på av de andra fåglarna i buren, vilket innebär kraftig smärta, samt att de kan dö av blodbrist.”
Det är enligt OV i dagsläget oklart var ansvaret för det inträffade ligger.
”Vid kontroll av skadorna var kanterna på benbrottet vassa och blödningen runt om hade inte övergått till grönt vilket gör att de bedöms ha uppstått någon timme till 24 timmar före ankomst till slakteriet. Det är svårt att bedöma en exakt tidsrymd men troligtvis har fåglarna skadats i samband med att de plockats ute hos leverantör och om de var redan skadade vid plockning bör den som plockat djuret känna detta och avliva fågeln.”
Uppgifter om leverantören och plocklaget har sekretessbelagts av Länsstyrelsen Östergötland.
HÅKAN FRISELL
Fakta:
Livsmedelsverkets diarienummer: 11942/2020-S.
Foto: Livsmedelsverket.

t20