slaktsvin32
Slaktsvin med svallkött
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors ett skadat slaktsvin. Vid närmare inspektion visade det sig handla om svallkött och att det bildats en hård kula. Enligt OV borde djuret inte ha transporterats till slakteriet. Det framgår av en handling som nu blivit offentliga.
”Detta är troligtvis ett så kallat svallkött som oftast uppstår från ett sår ovanför leder där det får svårt att läka (på grund av att leden ständigt är i rörelse) och det bildar granulationsvävnad som byggs på med tiden och bildar en hård kula. Huden lyckas oftast inte läka runt denna granulationsvävnad och det förblir ett öppet sår. Svallköttet är känsligt och börjar lätt blöda ifall det stöter emot inredning eller andra djur. Svallköttet var i form av en kula på cirka 5.5 centimeter. Det var öppet men inte aktivt blödande”, skriver OV i anmälan.
slaktsvin33
”Det är inte tillåtet att transportera djur med öppna sårskador. Såret riskerar att stöta emot inredning eller andra djur på transporten och orsaka smärta.”
Länsstyrelsen Östergötland har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden.
/FoodMonitor
Bilderna: OV har skrivit texterna (som finns med i anmälan /red). Foto: Livsmedelsverket.

t20