kIMG_9081
Ibrahim Tahir fick årets Guldäpple
Dryckesbolaget Kiviks Musteri AB i Kivik meddelar att man delat ut årets Guldäpple till Ibrahim Tahir som är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Forskaren får priset för hans framstående forskning inom svensk äppelodling.
”Ibrahims forskningsarbete, tillsammans med modern lagringsteknik, har bidragit till att vi idag kan ha svenska äpplen i dagligvarubutikerna året runt”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
”Svampangrepp på äpplen är ett bekymmer för svensk fruktodling eftersom det medför svinn. Ibrahim har undersökt orsakerna till svampsjukdomarna och har hittat metoder för hur odlingsteknik, skördetillfälle och lagringstemperatur kan minska angreppen.”
Så här löd motoveringen för priset (källa: Kiviks Muster):
”Årets mottagare av Äpplets Hus Guldäpple har uppvisat en imponerande uthållighet och långsiktighet i sitt arbete att utveckla såväl kunskaper som metoder kring det svenska äpplets lagringsmöjligheter. Hans insatser och forskning för hur marknaden skall få tillgång till högkvalitativa äpplen under hela året har varit av mycket stor betydelse för hela näringen. Årets Guldäpple tilldelas Ibrahim Tahir.”
/FoodMonitor
Bilden: Jan Flemming Jensen, odlingschef, Ibrahim Tahir, forskare vid SLU och mottagare av årets Guldäpple, Kristina Levinsson ägare Kiviks Musteri. Foto: Ulrika Wistrand, Kiviks Musteri.

t20