svans20
Tre grisar med allvarliga svansskador upptäckta på Skövde Slakteri
Förra månaden upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde tre grisar som hade allvarliga svansskador. Enligt OV borde grisarna aldrig ha transporterats.
”Vid levandedjursbesiktning konstaterades att 3 av slaktsvinen hade oläkta svansskador. Den ena grisen hade endast en stump kvar av svansen som var svullen, röd, och sårig. Den andra grisen hade en svullen röd svans som var sårig på tippen samt vid ett flertal punkter högre upp där såret hade fistulerat. Den tredje grisen hade ett sår som omfattade ett par centimeter av svanstippen. I samtliga sår fanns granulationsvävnad och nekrotisk (död) vävnad vilket tyder på att svanskadorna uppkommit innan transport”, skriver OV i anmälan.
(Fler bilder finns på plus /red)
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20