gris78
Kraftig oläkt svansskada
Förra månaden otjänligförklarades en gris på slakteriet Skövde Slakteri AB som livsmedel. Infektion från en kraftig och oläkt svansskada hade spridit i djurkroppen. Det framgår av en anmälan som en officiell veterinär, OV, har gjort till Länsstyrelsen Östergötland.
”Vid levandedjursbesiktning observerades att ett av slaktsvinen från leveratören hade en kraftig oläkt svansskada. Svansen var röd och svullen och såret – som var öppet och omfattade cirka 4 centimeter av svansens nedre del – var nekrotisk. Det vill säga hud och underliggande vävnad hade dött. Den kraftiga inflammationen i kombination med nekrosen visar att skadan har pågått åtminstone några dagar. Troligtvis några veckor. Och således inte uppstått på transporten”, skriver OV i anmälan.
”Efter slakt konstaterades att infektionen spritt sig via blodet till lungorna vilka var akut inflammerade. Slaktkropp och organ otjänligförklarades därför som livsmedel.”
Enligt OV har gällande transportregler inte följts.
”Det finns även misstanke om att grisar med svansskador inte få adekvat vård på gården”, skriver OV.
Länsstyrelsen Östergötland har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20